Pasientrettigheter


Etisk råd

Alle terapeuter godkjent av NSF plikter å holde seg til de etiske retningslinjer vedtatt av årsmøtet. Oppslag om pasientenes rettigheter med hensyn til klage på behandling skal være lett synlig eller fremkomme i annen informasjon. Hvis du ønsker å klage på en behandling du har motatt av en av våre medlemmer, kan du sende klagen til et av medlemmene i styret, som for tiden utgjør etisk råd.

Rådet plikter å være upartisk og innhente utfyllende informasjon til sin behandling av klagesaker.