Om Shiatsu


Shiatsu er en helhetlig kroppsbehandling som bidrar til å balansere mottakers energisystem. Shiatsu bygger på den japanske massasjen anma, som har dype røtter i den østlige tenkemåte. Anma har i nyere tid blitt komplementert med kinesisk og vestlig medisinsk kunnskap. Slik utviklet det seg en ny behandlingsmetode som på begynnelsen av 1900- tallet fikk navnet Shiatsu. Shiatsu betyr fingertrykk på japansk og utføres ved hjelp av fingre, hender, albuer og knær.

Shiatsu har som mål å fremme den naturlige, selvhelbredende prosessen hos mottakeren, velvære og personlig utvikling. Shiatsu søker også å ivareta god helse gjennom balansering av mottakers ki, livsenergi. Et menneskes velvære og opplevelse av helhet i kropp og sinn er avhengig av en harmonisk flyt i livsenergien. Shiatsu bruker trykk og energetisk berøring på kroppens energibaner og punkter for å balansere sirkulasjonen i kroppens livsenergi. Shiatsu støtter utviklingen av en ny, holistisk forståelse av helse i Europa, gjennom å være et helseforebyggende tiltak.
Shiatsu bidrar til å harmonisere og øke sirkulasjonen av livsenergi, slik at man kan fremme vekst på det kroppslige, mentale og spirituelle plan, og bidra til å opprettholde et menneskes helse og vitalitet. Dette gjøres ved å skape fri flyt i livsenergien gjennom å arbeide på meridianene i en trygg atmosfære der mottaker kan være avslappet. Shiatsu er en dyp, ikke-verbal kommunikasjon gjennom berøring, basert på teknikker for å kontakte og justere livsenergien.

Shiatsu gir en forståelse av vitalenergiens uttrykksform i mennesket, og man lærer å tolke og forstå dette uttrykket både gjennom direkte erfaring med energien og gjennom teoretiske modeller fra shiatsu og klassisk kinesisk medisin. I tillegg til at shiatsu har en helende effekt på mottakeren, er det unikt på den måten at det også har en helende effekt på den som utøver shiatsu.
Den som utøver shiatsu jobber langs hele meridianen i armer og ben og vil søke å samle energi i områder det er kyo(tomhet, underskudd av energi) og og spre ut energi der det er jitsu (fullhet, overskudd av energi). Terapeuten kan i tillegg jobbe lokalt med punkter(kalt tsubos), rundt f eks en skulder eller albue. Man kan også legge inn ekstra punkter som har effekt på områder et stykke unna. Man kan også jobbe med punkter for å påvirke energiflyt og organfunksjoner opp i mot ulike symptomer eller ubalanser i kroppen.