Om Norges Shiatsuforbund


Norges Shiatsuforbund ble stiftet 26. november 2010, på initiativ fra en liten gruppe Shiatsustudenter. Så langt vi vet, var det første gangen det ble holdt en lengere Shiatsu-utdanning i Norge. Utdanningen ble gitt basert på fagplaner som er vedtatt av det Europeiske Shiatsuforbundet. Utdanningen er dermed tilsvarende den som blir undervist i de fleste andre Europeiske land. Norges Shiatsuforbund ble stiftet for å kunne innføre denne utdanningen som en standard for Shiatsuterapeuter i Norge.

Organisasjonens formål er:

  • Å spre informasjon og interesse for shiatsu i Norge.
  • Fremme samarbeid mellom de som praktiserer shiatsu.
  • Sørge for at korrekt informasjon om shiatsu når frem til myndigheter, presse og andre.
  • Godkjenning av shiatsuterapeuter innenfor forbundet.
  • Jobbe for å få offentlig autorisasjon for Shiatsu som behandlingsform.
  • Yte faglig støtte og veiledning til shiatsuterapeuter

Gjennom vårt medlemskap i SABORG, som er en samarbeidsorganisasjon og bindeledd mot myndighetene, vil også forbundet arbeide for at Shiatsu oppleves som en trygg og sikker behandlingsform.

Det sittende styret består av:

  • Ivar Svendesen, Leder, Kasserer. mobil: 932 06 842, epost: kZSK.T73_o0b7@R4kxu.tEk
  • Henning Bokneberg, Nestleder, mobil 930 04 665, epost: Cpdsds5k5Q@i08v2.bcs
  • Sarah Huby,  Sekretær. mobil: 984 67 123, epost: Lo0O@kETAm2zVhxHbEL.f4

Du kan kontakte oss via skjemaet på denne siden: http://www.shiatsuforbundet.no/kontakt-oss/